Teollinen internet (IoT)

IoT -ratkaisut esim. metalliteollisuuden tarpeisiin. Metatavu on toteuttanut ratkaisuja, joiden avulla pystytään seuraamaan laitteiden käyttöastetta, tuotantosolujen tehokkuutta, läpimenoaikoja jne. Anturien tuottamaa dataa voidaan hyödyntää joko suoraan tai erilaisten raportointipalveluiden kautta.

Lisätietoja antaa

Mikko Lampi

kehitysjohtaja mikko.lampi@metatavu.fi p. +358 50 3211 859